Vaš pouzdani partner više od 25 godina

Referenc lista

 • Mašinski radovi na zamjeni i održavanju mjerno regulacionih uređaja, Investitor KJKP Sarajevogas d.o.o.
 • Mašinski radovi-sanacija vertikala, Investitor KJKP” Sarajevogas” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih i sprinkler instalacija na objektu “Poslovna zgrada Agraminvest” Bihać, Investitor “Vektor Integra” d.o.o.
 • Izvođenje radove grupe HVAC (komplet) na naplatnoj stanici (CP Svilaj) na Koridoru Vc, dionica Svilaj – Odžak, Investitor “Ćosić Promex” d.o.o.
 • Izvođenje hidro instalacija na hotelu “Marriott” Banja Luka. Investitor “Beta Union” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija na objektu poslovni “Agram” Bihać, Investitor “Vektor Integra” d.o.o.
 • Izvođenje elektro instalacija na izgradnji poslovnog objekta apartmani na Bjelašnici, Babin do, Investitor “Benis” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije na izgradnji poslovnog objekta apartmani na Bjelašnici, Babin do, Investitor “Beni”s d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija na rekonstrukciji, sanaciji, restauraciji, dogradnji I promjeni namjene “Vrtlarske zgrade”. Investitor “Neimari” d.o.o.
 • Izvođenje elektro instalacije na objektu II faza rekonstrukcije ulaza i izlaza iz tunelske cijevi na tunelu D-B, Investitor “Neimari” d.o.o.
 • Izvođenje elektro instalacije na objektu NLB Banka Sarajevo, Investitor “Neimari” d.o.o.
 • Projektovanje i izvođenje mašinskih, elektro i hidro instalacija na objektu “Novi kongresni centar”, Investitor “Termalna Rivijera” d.o.o. Ilidža
 • Izvođenje elektro, hidro, mašinskih instalacija i sprinkler instalacije na objektu “Hotel Holiday”, Investitor “Europa” d.d.
 • Rukovođenjem gradilištima na stambenim objektima, industrijskim halama, poslovnim objektima, obdaništima i školama.;
 • Tehnička priprema objekat, obrada ponuda, izrada dinamičkih planova.;
 • Izrada projektne dokumentacije klimatizacije i ventilacije u objektu ZAVOD ZA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KANTON SARAJEVO
 • Izrada Glavnog projekta instalacije centralnog grijanja sa toplovodom, instalacija ventilacije i klimatizacije, instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije jake I slabe struje i gromobranske instalacije i kompresorske stanice sa razvodom komprimiranog zraka za objekat “TVORNICA AUTO PRESVLAKA” – Visoko
 • Razrad Projektne dokumentacije za sistem grijanja, ventilacije i klimatizacije i kotlovnice u objektu ASA HOLDING – Sarajevo, Auto – baza N. Travnik sa kotlovnicom spoljnim razvodom i objektima.
 • Izvođenje dijela radova na objektima sistemu “ŠIPAD” Sarajevo
 • Izvođenje radova na kotlovnici i toplovodu u tvornici “DISPERZIONIH BOJA”- Hadžići
 • Izvođenje radova na kotlovnici i grijanju kompleksa “RIBNJAK – ŽUNOVNICA” – Hadžići
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice kompleksa “TKC”, Dolac Malta JP PTT SAOBRAĆAJA BiH.
 • Izvođenje radova na kotlovnici “ATC” Hrasnica, JP PTT SAOBRAĆAJA BiH
 • Izvođenje instalacije grijanja i gasne instalacije u kompleksu “OSLOBOĐENJE” – Nedzarici
 • Izvođenje radova na kotlovnici, podstanicama, toplovodu i grijanju u kasarni “N.H. ZAIM IMAMOVIĆ”- Pazarić.
 • Izvođenje instalacije grijanja na objektima u posjedu Federalnog ministarstva zdravlja.
 • Izvođenje instalacije grijanja, ventilacije i kotlovnice na objektu “MARKET BANKA” Sarajevo.
 • Izvođenje instalacije grijanja, vodovoda i kanalizacije na objektu “STUDENTSKI DOM”- Nedžarići.
 • Rekonstrukcija kotlovnice “Amerikanac” – “BOSNIA hoteli & restorani”
 • Izvođenje instalacije na više objekata JU “APOTEKE”.
 • Izvođenje radova na više objekata gasnih kućnih instalacija i instalacija etažnog grijanja
 • Izvođenje elektro instalacije za Štampariju “ALDEN – PRINT” Sarajevo
 • Izvođenje instalacija podnog grijanja vjerskih objekata – džamija Pehare – Zenica, i džamija Željezno polje kod Maglaja.
 • Izvođenje instalacije grijanja i gasne instalacije u kompleksu “VELUX” – Ilidža
 • Izvođenje instalacije klimatizacije i ventilacije u objektu ZAVOD ZA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KANTON SARAJEVO
 • Izvođenje kompletnih mašinskih instalacija na objektu ŠALTER SALA – OPĆINA CENTAR
 • Izvođenje mašinske instalacije i instalacija klimatizacije i ventilacije u objektu GLAVNA POŠTA – Sarajevo JP PTT SAOBRAĆAJA BiH
 • Instalacija etažnog grijanja i gasne instalacije u stambeno – poslovnom objektu “ČEKALUŠA”
 • Izvođenje radova na ventilaciji i klimatizaciji, izvođenje kompletne instalcije radijatorskog i podnog grijanja zajedno sa centralnom kotlovnicom, izvođenje dijela tehnoloških instalacija u servisu i lakirnici u objektu POSLOVNO PRODAJNI CENTAR ASA HOLDING – Sarajevo
 • Izvođenje radova na kotlovnici i strojarnici objekta “UNMIBH – Studentski dom Nedžarići”
 • Izvođenje elektro i masinške instalacije u kompleksu “Coca – Cola” Hadžići objekat “UTOVARNO – ISTOVARNI”
 • Adaptacija i rekonstrukcija VIII sprat TKC – Sarajevo JP PTT SAOBRAĆAJA BiH
 • Izvođenje elektro instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i mašinske instalacije na objektu “CARINA I PORESKA UPRAVA” u ul. Đoke Mazarća u Sarajevu.
 • Izvođenje elektroinstalacija u kompleksu “Coca – Cola” Hadžići, objekti: TRETMAN OTPADNIH VODA, STARA PROIZVODNA HALA, NOVA PROIZVODNA HALA.
 • Izvođenje radova na instalaciji centralnog grijanja i klimatizacije u novom objektu “ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU – KANTON SARAJEVO” u ul. Zmaja od Bosne, Sarajevo
 • Izvođenje građevinskih, elektro i mašinskih radova na rekonstrukciji objekta “HITNA POMOĆ” Sarajevo
 • Rekonstrukcija kotlovnice, (mašinski i elektro radovi) GLAVNI POŠTANSKI CENTAR Sarajevo – JP PTT SAOBRAĆAJA BiH
 • Izvođenje mašinskih radova u kotlovnici sa pratečim elektro radovima “ POLICIJSKA ŠKOLA SUHODOL “ Tarčin
 • Izvođenje radova na instalaciji klimatizacije u poslovnom objektu AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • Izvođenje radova na sistemu centralnog grijanja na objektu ELEKTRODISTRIBUCIJA – Travnik, Investitor JP ELEKTROPRIVREDA BiH
 • Izvođenje radova na elektro, hidreo i mašinskim instalacijama na objektu TVORNICA ELEKTRODISTRIBUTIVNE OPREME-Blažuj Sarajevo-Investitor JP EP BiH
 • Centralo grijanja Planinarski dom Igman – Malo polje, Investitor PSD PTT “PRIJATELJ PRIRODE”
 • Izvođenje instalaterskih radova: etažna grijanja, gasan instalacija, vodovod i kanalizacija, protiv požarne instalacije na poslovno – stambenom objektu “MUSALA”, Investitor “DARIO INŽINJERING” – Visoko
 • Instalacija etažnog grijanja, gasne instalacije i hidro instalacija u stambeno – poslovnim objektima “ČEKALUŠA” i “SKENDERIJA”
 • Instalacija etažnog grijanja, gasne instalacije, hidro instalacija i elektro instalacije u stambenom objektu “RIZAHA ŠTETIĆA”
 • Elektro instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu Pedijatriski odjel Kantonalne bolnice Irfan Ljubijankić – Bihac
 • Instalacija etažnog grijanja, gasne instalacije, hidro instalacija i elektro instalacije u stambenom objektu “VIŠNJIK”
 • Mašinske instalacije sa kotlovnicom , objekat PSC ŠKODA, Investiro ASA HOLDINEG d.o.o.
 • Mašinske instalacije sa kotlovnicom, objekat NOVA PROIZVODNA HALA – Visoko, Investitor PREVENT d.o.o.
 • Mašinske instalacije sa kotlovnicom, objekat “PROIZVODNA HALA – PREVENT” u Zenici, Investitor PREVENT d.o.o.
 • Kotlovnica sa centralnim grijanjem, elektro instalacija (jaka i slaba struja) i instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu OSNOVNA ŠKOLA U BUŽIMU, Investitor JAPANSKA VLADA
 • Elektro instalacija jake i slabe struje, instalacija vodovoda i kanalizacije, kotlovnica, instalacija klimatizacije i ventilacije i instalacija centralnog grijanja na objektu Hotel “HOLLYWOOD 2”
 • Sanacija kotlovnice i elektromotornog razvoda ATC BASCARSIJA, Investitor JP BH TELECOM
 • Instalacija etažnog grijanja, gasna instalacija, hidro instalacija i elektro instalacije u stambenom objektu “NAHOREVO”
 • Masinske instalacije (kotlovnica i grijanje) na objektu ASA SPED – Rajlovac, Sarajevo
 • Masinske i elektro instalacija na objektu POSLOVNI “AC QUATTRO”
 • Kotlovnica sa centralnim grijanjem, elektro instalacija (jaka i slaba struja) i instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu OSNOVNA ŠKOLA 21 MART – Doboj – Jug, Investitor JAPANSKA VLADA
 • Kotlovnica u poslovnom centru “DATA – PROJECT – ELEKTRONICS” u Hrasnici
 • Elektro radovi na objektu Brusa bezistan u Sarajevo, Investitor KZZ kulturno-historiskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
 • Masinske instalacije na objektu hotel “TERME” – Ilidža.
 • Elektro instalacija, mašinske instalacije i gasna instalacija na objektu HYPO ALPE ADRIA BANK – Filijala Stari grad, Investitor “Manix” d.o.o.
 • Elektro instalacija na objektu SUD BH
 • Mašinske. Elektro, hidro i građevinsko zanatske radove kotlovnica Š 88 – FMUP
 • Elektro instalacije i mašinske instalacije na objektu UPI BANKA dd Šalter sala Obala Kulina bana br. 9a Sarajevo.
 • Instalacija vodvoda i kanalizacije i elektro instalacija Gazi Hurev-begova muška medresa
 • Centralno grijanje i gasna instalacija, Federalni meteorološki zavod
 • Adaptacija II, IV I V sprat TKC Dolac Malta – Investitor BH Telecom dd
 • Inastalacija vodovoda i kanalizacije “Skladište – Zenica” , Investitor “Prevent Sarajevo” d.o.o.
 • Mašinske, elektro i hidro radovi na objektu Upravna zgrada, Investitor “Prevent Sarajevo” d.o.o.
 • Elektro radovi na objektu Federalno ministarstvo odbrane
 • Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije za objekat “Biznis Centar”-Mostar, Investitor “ALU-CO” d.o.o. Sarajevo
 • Instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu Apartmani Bjelašnica, Investitor “Tehel” d.o.o.
 • Mašinske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije “Đački dom” Veliko Čajno Visoko
 • Mašinski, elektro i hidro radovi na objektu ASTRA GARNI
 • Instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu Kožara – Visoko, Investitor “Prevent GBR Leder Sarajevo” d.o.o.
 • Elektroinstalacije rasvjete, gromobrana i motornog razvoda u objektu Kožara – Visoko, Investitor “Prevent GBR Leder Sarajevo” d.o.o.
 • Mašinske instalacije (instalacija grijanja) objekat PPC ASA, Salon Porshe
 • Mašinske instalacije (centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija i podno grijanje) objeketa PPC ASA Holding – II faza
 • Mašinske instalacije (centralno grijanje i gasna instalacija) objekat Federalni meteorološki zavod Sarajevo
 • Mašinske instalacija (gasna kotlovnica, centralno grijanje, podno grijanje i ventilacija) objekat “Sportska dvorana Ilijaš”
 • Mašinske i elektro instalacije objekat Vila Koste Hermana
 • Mašinske instalacije objekat GAZI HUREV-BEGOVA MUŠKA MEDRESA
 • Elektro instalacija jake i slabe struje objekat ATC Alipašino polje, Investitor BH Telecom dd.
 • Gasifikacija kotlovnice ATC Hrasnica, Investito BH Telecom dd
 • Mašinske, elektro i hidro instalacije na objektu “Logistički centar BIHTEAM” Doglodi.
 • Radijatorsko grijanje stambena kula “B” objekat Bosmal City Center, Investitor “Bosmal” doo
 • Stambeno-poslovni objekat s četiri lamele u dijelu naselja Buča potok – niz XII, Sarajevo
 • Mašinske, elektro i hidro instalacije i kotlovnica na objektu “Hotel Hoolywood” Ilidža, Investitor Mrkulić Company d.o.o..
 • Instalacija klimatizacije i etažnog grijanja u Poslovno prodajnom objektu GALENSKI CENTRAR – GALAS, Investitor JU APOTEKE SARAJEVO
 • Mašinske, elektro i hidro radove objekat Pansion-apartmani BABIN DO – Bjelašnica
 • Stambeno-poslovni objekat s pet lamella u dijelu naselja ŠIP – I I II faza, Sarajevo
 • Stambeno-poslovni objekat s pet lamella u dijelu naselja ŠIP – III faza, Sarajevo
 • Mašinske instalacije u objektu benzinske pumpe i hotela “SARAJEVO”, Investitor “Proming”
 • Instalacija sistema ventilacije i toplotne podstanice u kino Sali “KSC i Radio Ilijaš”, Investitor Općina Ilijaš
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i mašinskih instalacija na stambeno-poslovnom objektu u ul. Bosanskih Gazija bb, Pejton 1, Investitor “Voćk”o d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu zgrada Geodetskog zavoda Sarajevo
 • Izvođenje mašinskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu Televizija PINK BH Sarajevo
 • Mašinske instalacije na objektu Hotel Bosnia-Lamela C
 • Elektro instalacija Mreža-40 TKC Dolac Malta, BH Telecom dd
 • Elektro instalacije na objektu ATC Alipašino polje, Investitor BH Telelecom
 • Mašinske, elektro i hidro instalacije na objektu “Hotel Europa” Sarajevo
 • Izvođenje mašinskih instalacija na objektu autolakirnica “AC Quattro” Vogošća
 • Izvođenje mašinskih i elektro instalacija na objektu “Poslovni centar Megamix” u Sarajevo
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i mašinskih instalacija na stambeno-poslovnom objektu u ul. Prve samostalne brigade br. 2, Pejton 2, Investitor Voćko d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija – gasna krovna kotlovnica na objektu JU Kantona Sarajevo, Zavod za zaštitu zdravlja studenata univerziteta u Sarajevu
 • Izvođenje elektro instalacije na Poslovno-proizvodnom objektu Interclima-Stup
 • Izvođenje mašinskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu Osnovna škola u Rakovica-Ilidža
 • Rekonstrukcija opreme i instalacije za uskladištenje i transport ekstra lakog lož ulja za potrebe kotlovnice, Investitor JP BH POŠTA d.o.o., Centar pošta Sarajevo
 • Klimatizacija i ventilacija sa prilagođavanjem prostora Glavnog poštanskog centra-konačan raspored opreme Hibridne pošte, Investitor JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 • Izvođenje mašinskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu Osnovna škola u Osijeku-Ilidža;
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i mašinskih instalacija na stambeno – poslovnom objektu u ul. Bosanskih Gazija 109, Pejton 3, Investitor Voćko d.o.o.;
 • Izvođenje mašinskih i hidro instalacije na objektu “Bosanka” Blažuj;
 • Izgradnja tipskog objekta za smještaj TK opreme RSU Mostarko raskršće, Investitor “BH Telecom”
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije na objektu “IMPORTANE CENTAR” Sarajevo;
 • Izvođenje mašinski instalacija na objektu Hotel Bosnia I i II faza;
 • Izvođenje kompletnih instalaterskih radova na objektu kompleksa Hotela “HOLLYWOOD” Investitora Mrkulić Company – dogradnja FAZA 4;
 • Izvođenje mašinskih instalacija na objektu Anfiteatar Mezarja Kovaći;
 • Izvođenje radova na elektro, mašinskim i hidro instalacijama na objektu “CENTAR TEHNOLOŠKE IZVRSNOSTI” Ilidža
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacione mreže i gromobranske instalacije i vanjske rasvjete na objektu Coca Cola HBC BH, Investitor “Butmir”
 • Izvođenje mašinskih instalacija na objektu Mala Aleja – Ilidža, Investitor “Butmir”
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacione mreže na objektu stambeno-poslovni Diamedic, Investitor “Butmir”
 • Izvođenje instalaterskih radova (elektro-mašinskih-hidro) na izgradnji Skladišnog prostora građ.parceli 200/2, Investitor “Coca cola HBC BH”
 • Izvođenje elektro i hidro instalacija na objektu Titova 6 – MC Donalds Sarajevo, Investitor “Butmir”
 • Izvođenje vodovoda i kanalizacije na objektu MC Donalds Mostar, Investitor “Butmir”
 • Rekonstrukcija gasne kotlovnice Gazi Husrev begova biblioteka u Sarajevu, Invetitor Unigradnja d.d. Sarajevo
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i mašinskih instalacija na stambeno – poslovnom objektu, Pejton 4, Investitor Voćko d.o.o.;
 • Izvođenje radova na mašinskim instalacijama, rekonstrukcija gasne kotlovnice, objekat gazi Hurev begova Biblioteka u sarajevu
 • Izvođenje radova na elektro, mašinskim i hidro instalacijama, objekat Hotel Hollywood-Depadans, Investitor Mrkulić Company – dogradnja FAZA 5
 • Izvođenje instalaterskih radova (elektro, mašinskih i hidro) na izgradnji privrednog objekta za smještaj i organizaciju avio-cateringa i restorana društvene ishrane, u okviru kompleksa – Međunarodnog Aerodroma Sarajevo, Investitor “Butmir”
 • Izvođenje hidro, mašinskih i elektro instalacija na objektima Poslovnica Nove banke a.d. Banja Luka, investitor Tekton d.o.o. Banja Luka
 • Izvođenje mašinskih instalacija za toplotnu podstanicu na stambeno poslovnom objektu “S2-Kula A”, Investitor “Butmir”
 • Sanacija i rekonstrukcija (elektro, hidro i mašinskih instalacija) PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, – Glavna zgrada, Investitor JP Elektroprivreda BiH.
 • Izvođenje mašinskih instalacija – sprinkler, na poslovnom objektu BBM u ul. Hasana Kikića, Investitor BBM d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija na poslovnom objektu S2-kula B – Agencija za bankarstvo Federacija Bosne i Hercegovine, Investitor “Butmir”
 • Klimatizacija sistema u Sali Moja TV, Investitor “BH Telecom”
 • Klimatizacija sistema u prostorijama TKC Dolac Malta i ATC Baščaršija, Investitor “BH Telecom”
 • Izvođenje elektro instalacija-vatrodojava na objektu KCUS, Investitor KCUS (TEB)
 • Izvođenje radova na elektro, mašinskim i hidro instalacijama, Hotel R- Skend Inestitor Porodica Ramadanović
 • Izvođenje mašinskih i elektro instalacija na poslovnom objektu S2-kula C – Ziraat Bank BH, Investitor “Butmir”
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije, objekat Sarajevski apartmani Ilidža, Investitor“Prograd” d.o.o.
 • Izvođenje na instalaciji vodovoda i kanalizacije i mašinskim instalacijama na stambeno-poslovnom objektu “B4” i “B4a”, Investitor “Benis” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih, elektro i hidro instalacija na objektu Hotel Zagreb, Investitor Dinka Pinezić.
 • Isporuka i ugradnja sanitarne opreme i galanterije na objektu “VII osnovne škole”, Investitor “Prograd”d.o.o.
 • Izvođenje hidro i mašinskih radova na objektu Sarajevo Waves-objekat A9 i A10 Otes, Investitor “Butmir”d.o.o..
 • Izvođenje hidro i mašinskih radova na objektu Džamija Ilidža, Investitor “Hercing” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih i elektro radova na instalaciji korištenja termalne vode na objektu “Hotela Hollywood”, Investitor Mrkulić Company
 • Izvođenje mašinskih i elektro instalacija na objektu Vila Tanović, Investitor “Neimari” d.o.o. Izvođenje mašinskih, elektro i hidro instalacija na objektu Hotel Seed, Investitor “Booc” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih radova na poslovnom objektu “Alternativa”, Investitor Alternativa d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih, elektro i hidro instalacija na objektu Vila Sarač Ismailova, Investitor “GULF HOUSE ENGINEERING”
 • Izvođenje mašinskih i hidro instalacija na stambenom objektu u ul. M.Tita br. 50, Investitor “NINOS” d.o.o.
 • Izvođenje elektro instalacija na Isočnoj tribini Stadiona “Grbavica”, Investitor FK Željezničar”
 • Izvođenje mašinskih i elektro instalacija na adaptaciji prostora velike sale na III spratu TKC II B na Dolac malti – BH Telecom, Investitor “Neimari” d.o.o.
 • Nabavka opreme i usluga za klimatizaciju u “Direkcija Sarajevo”, Investitor BH Telecom dd
 • Izvođenje hidro radova na objektu Državni zatvor Naklo, Investitor OHL ŽS,a.s.
 • Izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacija na objektu PP Mikser House d.o.o., Investitor “HERCING” d.o.o
 • Izvođenje mašinskih instalacija na objektu PP Mikser House d.o.o., Investitor “HERCING” d.o.o
 • Projektovanje i izvođenje mašinskih, elektro i hidro instalacija na objektu “Termalna Rivijera Ilidža” i Kompleks “Hills” – Investitor Termalna Rivijera Ilidža
 • Projektovanje i izvođenje mašinskih, elektro i hidro instalacija na objektu Vile Pejton, Investitor Ismet Omerbegović
 • Izvođenje mašinskih i elektro instalacija za sanaciju krova na zgradi Predsjedništvo BiH, Investitor “Neimari” d.o.o.
 • Izvođenje, elektro, mašinske i hidro radove na objektu rekonstrukciji Hotela Hollywood A, Investitor “Mrkulić company” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija na objektu Benziska pumpa sa pratećim objektom u Binježevu-Hadžići, Investitor “NANE-KOMPANI”d.o.o.
 • Nabavka i instalacija grijanja Sistema – grijanja za glavni teren stadiona “Grbavica” Sarajevo, Investitor “Sport United” d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije na stambeno-poslovnom objektu u ul. Sprečanska br. 4 Sarajevo, Investitor” Benis” d.o.o.
 • Izvođenje elektro instalacija na objektu Novi mezaristan Faletići bakije, Investotor P.D. “Bakije”
 • Visoko – tlačnu kotlovnicu “FAMOS” Sarajevo.
 • Visoko – tlačnu kotlovnicu “VITEZIT” Vitez.
 • Visoko – tlačnu kotlovnicu sa toplifikacijom naselja “ BIJELI BREG” Mostar.
 • Izrada projektne dokumentacije za toplifikaciju naselja A.polje Sarajevo sa toplotnom podstanicama u objektu.
 • Izrada dijela projektne dokumentacije za hotel ”MOSKVA” u Moskvi.
 • Izrada projektne dokumentacije za niz objekata mesne industrije SSSR.
 • Izrada projektne dokumentacije grijanja i klimatizacije za Upravnu zgradu hirdo – centrala Dubrovnik
 • Izrada projektne dokumentacije klimatizacije Računski centar u Sarajevu
 • Izrada projektne dokumentacije za niz trafo stanica.
 • Izrada projektne dokumentacije na straterskim objektima 202 B, 202 C, 202 D Irak.
 • Kao I niz drugih projektnih usluga na stambenim, industrijskim I namjenskim objektima
 • Izvođenje kompletnih instalacija za tvornice mesne industrije u SSSR-u.
 • Izvođenje elektroinstalacije na objektu Apartmani Teleinvest Bjelašnica, Investitor Neimari d.o.o.
 • Izvođenje hidroinstalacija na objektu Apartmani Senigor II Bjelašnica, Investitor Senigor d.o.o.
 • Izvođenje mašinskih i hidroinstalacija na Stambeno poslovnom objektu Ravna planina, Investitor Senigor d.o.o.
 • Izvođenje hidroinstalacija na objektu Vila SMUK A i B Bjelašnica, Investitor Unionvest d.d.
 • Izvođenje mašinskih instalacija objekat KPZ Igman, Investitor Džekos d.o.o.