Vaš pouzdani partner više od 25 godina

Radovi u toku…

Radovi u toku…

Vrijedni tim naših radnika je trenutno posvećen radu na novim projektima.

U toku su kompletni radovi na mašinskim instalacijama na objektu KPZ Igman, kao i pripremni radovi na mašinskim instalacijama – ventilacija objekta EU – Kuća.

Naš kvalitet se prije svega ogleda u kompletnosti kadra i mogućnosti izvođenja svih vrsta instalacija (hidro, elektro i mašinskih), kao i davanja projektnih rješenja za iste.