Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2019/2020.
  • Website:: -
  • Lokacija:: Ilidža

TC Ilidža

Projekt uključuje izvođenje elektro, hidro i mašinskih instalacija, uključujući gasne i sprinkler instalacije.

Godina izvođenja radova 2019/2020.