Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2007.
  • Website: -
  • Lokacija: Sarajevo

Stambeno naselje Šip

Projekt uključuje izvođenje hidro i mašinskih instalacija.

Godina izvođenja radova 2007.