Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2017/2018
  • Website: -
  • Lokacija: Sarajevo

Stambena zgrada (Sprečanska)

Projekt uključuje izvođenje hidro i mašinskih instalacija, uključujući i gasne instalacije.

Godina izvođenja radova 2017/2018.