Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2021/2022
  • Website: www.klinikatawil.com
  • Lokacija: Sarajevo

Poliklinika Al-Tawil – Stup

Projekt uključuje izvođenje hidro i mašinskih instalacija. Godina izvođenja radova 2021/-