Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2016.
  • Website: www.klinikatawil.com
  • Lokacija: Sarajevo

Poliklinika Al-Tawil-Importanne

Projekt uključuje izvođenje hidro i mašinskih instalacija.

Godina izvođenja radova 2016.