Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 1999.
  • Website: www.posta.ba
  • Lokacija: Sarajevo

JP Pošta

Projekt uključuje izvođenje mašinskih instalacija i kotlovnice.

Godina izvođenja radova 1999.