Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2009/2010
  • Website: www.importanne.ba
  • Lokacija: Sarajevo

Importanne centar

Projekt uključuje izvođenje hidroinstalacija.

Godina izvođenja radova 2009/2010