Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2016.
  • Website: www.hotelsana.ba
  • Lokacija: Sarajevo

Hotel Sana

Projekt uključuje izvođenje elektro, hidro i mašinskih instalacija, uključujući i gasne instalacije.

Godina izvođenja radova 2016.