Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2000/-
  • Website: www.hotel-hollywood.ba
  • Lokacija: Sarajevo

Hotel Hollywood

Projekt uključuje izvođenje elektro, hidro i mašinskih instalacija, uključujući gasne i sprinkler instalacije.

Godina izvođenja radova 2000/-