Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2017/2018
  • Website: www.hotelhills.ba
  • Lokacija: Sarajevo

Hotel Hills

Projekt uključuje izvođenje elektro, hidro i mašinskih instalacija, uključujući gasne i sprinkler instalacije.

Godina izvođenja radova 2017/2018