Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2004/2006
  • Website: www.hoteleuropegroup.ba
  • Lokacija: Sarajevo

Hotel Europe

Projekt uključuje izvođenje elektro, hidro i mašinskih instalacija, uključujući gasne i sprinkler instalacije.

Radovi su obavljani tokom 2004/2006