Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2013/2015
  • Website: www.epbih.ba
  • Lokacija: Sarajevo

Elektroprivreda

Projekt uključuje izvođenje elektro, hidro i mašinskih instalacija.

Radovi su obavljani tokom 2013/2015.