Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2015/2018
  • Website: -
  • Lokacija: Lukavica

Državni zatvor

Projekt uključuje izvođenje hidroinstalacija.

Radovi su obavljani tokom 2015/2018