Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2021
  • Website: -
  • Lokacija: Svilaj

Autoput Svilaj

Projekt uključuje izvođenje mašinskih instalacija.

Radovi su obavljani 2021. godine.