Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2000/2002
  • Website: www.preventgroup.ba
  • Lokacija: Sarajevo

ASA Prevent

Projekt uključuje izvođenje mašinskih instalacija, uključujući i gasne instalacije.

Radovi su obavljani tokom 2000/2002