Vaš pouzdani partner više od 25 godina

  • Godina radova na projektu: 2005/2006
  • Website: -
  • Lokacija: Sarajevo

Apartmani Bjelašnica – Đozić

Projekt uključuje izvođenje elektro, hidro i mašinskih instalacija, uključujući gasne instalacije.

Godina izvođenja radova 2005/2006