Vaš pouzdani partner više od 25 godina

EU-Kuća – radovi u toku

EU-Kuća – radovi u toku

U toku su radovi na sistemu ventilacije na objektu EU-Kuća.

Razvod kanala i ugradnja distributivnih elemenata je u završnoj fazi.

Uskoro će uslijediti i montaža klima komore.