Vaš pouzdani partner više od 25 godina

EL-TE3: Vodeća kompanija za elektro, hidro i mašinske instalacije s impresivnim portfoliom projekata

EL-TE3: Vodeća kompanija za elektro, hidro i mašinske instalacije s impresivnim portfoliom projekata

EL-TE3 je kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti elektro, hidro i mašinskih instalacija, čiji se rad temelji na vrhunskoj stručnosti i inovativnom pristupu. Sa velikim brojem projekata u toku, firma je postala sinonim za kvalitet i pouzdanost.

U ovom periodu radimo na velikom broju radova koji su u toku, od kojih izdvajamo:.

  • Izvođenje radova na elektro, hidro i mašinskim instalacijama u prostorima vlasništva Općine Centar – održavanje, Investitor Općina Centar Sarajevo
  • Izvođenje mašinskih instalacija na objektu Evropska kuća, Investitor Džekos d.o.o.
  • Izvođenje hidroinstalacija na objektu Vile SMUK (Vile, C, D, E, F) Bjelašnica, Investitor Unioninvest d.d.
  • Izvođenje elektroinstalacija na objektu Vile SMUK (Vile C, D, E, F) Bjelašnica, Investitor Unioninvest d.d.
  • Izvođenje elektro, mašinskih i hidroinstalacija na stambeno poslovni objekat NEBI Bjelašnica, Investitor NEBi d.o.o.
  • Izvođenje hidroinstalacija i elektronstalacija na stambeno poslovnom objektu Safir Bjelašnica, Investitor Butmir d.o.o.
  • Izvođenje elektroinstalacija na stambeno poslovnom objektu Dobrinja, Investitor Butmir d.o.o.
  • Izvođenje hidroinstalacija na stambeno poslovnom objektu CRNI VRH, Investitor Crn vrh d.o.o.
  • Izvođenje mašinskih instalacija (ventilacija, odimljavanje i sprinkler instalacija, grijanje, hlađenje-ventilacija), na objektu Ilidža Residence – lokacija Otes, Investitor ANS DRIVE d.o.o.

Add a Comment

Your email address will not be published.